UBTVQH KHÔNG ĐỒNG Ý TĂNG GIỜ LÀM THÊM LÊN ĐẾN 400 GIỜ/NĂM

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,403

Ngày đăng: 20/09/2019

UBTVQH KHÔNG ĐỒNG Ý TĂNG GIỜ LÀM THÊM LÊN ĐẾN 400 GIỜ/NĂM

Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). UBTVQH đã thống nhất không tăng giờ làm thêm lên đến 400 giờ/năm

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?