UBTVQH: CẦN XEM LẠI VỀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA DỰ THẢO LUẬT ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,096

Ngày đăng: 17/09/2019

UBTVQH: CẦN XEM LẠI VỀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA DỰ THẢO LUẬT ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Bên cạnh các kết quả đạt được, qua thực tiễn triển khai cho thấy quy định về PPP cần phải được hoàn thiện, nâng cấp hơn nữa. Do đó, Cũng trong phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, đại diện Chính phủ đã Trình bày DỰ ÁN Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Đa số các thành viên UBTVQH thống nhất với sự cần thiết của việc ban hành luật này. Tuy nhiên, các đại biểu đánh giá đây là luật lớn và phức tạp. Còn nhiều vướng mắc trong dự án cần ban soạn thảo nghiên cứu và xem xét lại. Đặc biệt cân nhắc lại về phạm vi điều chỉnh để tránh gây ảnh hưởng các luật khác.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?