UBTVQH: VIỆC TĂNG THẨM QUYỀN CỦA UBCKNN KHÔNG ĐƯỢC VƯỢT QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 12,792

Ngày đăng: 11/09/2019

UBTVQH: VIỆC TĂNG THẨM QUYỀN CỦA UBCKNN KHÔNG ĐƯỢC VƯỢT QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

Tại phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã kết luận giữ nguyên quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trực thuộc Bộ Tài chính, nhưng nghiên cứu tăng thẩm quyền cho UBCKNN. Thường trực Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị bổ sung chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Vấn đề này đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau tại Phiên họp thứ 37 của UBTVQH.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?