VCCI: CÓ NHIỀU ĐIỂM KHÁC VỀ NGUYÊN TẮC LAO ĐỘNG KHI THỰC THI EVFTA

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,518

Ngày đăng: 20/09/2019

VCCI: CÓ NHIỀU ĐIỂM KHÁC VỀ NGUYÊN TẮC LAO ĐỘNG KHI THỰC THI EVFTA

Theo Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam EU EVFTA hiện đang đặt ra các nguyên tắc mới về lao động so với các hiệp định FTA thế hệ cũ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?