VCCI: ĐỀ NGHỊ CÂN NHẮC CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,252

Ngày đăng: 19/09/2019

VCCI: ĐỀ NGHỊ CÂN NHẮC CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG

Liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng, góp ý vào Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) mới đây đã đề nghị cần cân nhắc các quy định về quản lý hoạt động này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?