WB: KINH TẾ TRUNG QUỐC CÓ THỂ CHỈ TĂNG TRƯỞNG HƠN 1% SAU HƠN 10 NĂM NỮA

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,473

Ngày đăng: 19/09/2019

WB: KINH TẾ TRUNG QUỐC CÓ THỂ CHỈ TĂNG TRƯỞNG HƠN 1% SAU HƠN 10 NĂM NỮA

Tại Trung Quốc. Tăng trưởng kinh tế của nước này có thể giảm xuống hơn 1% từ năm 2030, nếu không kịp tiến hành biện pháp cải cách nhằm giải quyết tình trạng sử dụng tài nguyên sai lầm. Đây là nhận định mà Ngân hàng thế giới WB mới đưa ra.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?