BT GROUP CÓ THỂ THIỆT HẠI 650 TRIỆU USD SAU QUYẾT ĐỊNH CỦA ANH ĐỐI VỚI HUAWEI

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,341

Ngày đăng: 31/01/2020

BT GROUP CÓ THỂ THIỆT HẠI 650 TRIỆU USD SAU QUYẾT ĐỊNH CỦA ANH ĐỐI VỚI HUAWEI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?