CHÍNH PHỦ: TẬN DỤNG CÁC CƠ HỘI VÀ KHẢ NĂNG ĐA DẠNG HÓA, THÍCH ỨNG LINH HOẠT CỦA NỀN KINH TẾ

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 14,348

Ngày đăng: 21/10/2020

CHÍNH PHỦ: TẬN DỤNG CÁC CƠ HỘI VÀ KHẢ NĂNG ĐA DẠNG HÓA, THÍCH ỨNG LINH HOẠT CỦA NỀN KINH TẾ

Trong khuôn khổ làm việc của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV, trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam đã và đang tận dụng các cơ hội và khả năng đa dạng hóa, thích ứng linh hoạt của nền kinh tế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?