CHÍNH PHỦ: THU HƠN 15.000 TỶ ĐỒNG TỪ CÁC VỤ ÁN KINH TẾ, THAM NHŨNG NĂM 2020

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,318

Ngày đăng: 26/10/2020

CHÍNH PHỦ: THU HƠN 15.000 TỶ ĐỒNG TỪ CÁC VỤ ÁN KINH TẾ, THAM NHŨNG NĂM 2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?