KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021-2025 CẦN PHÙ HỢP VỚI BỐI CẢNH MỚI

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,121

Ngày đăng: 21/10/2020

KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021-2025 CẦN PHÙ HỢP VỚI BỐI CẢNH MỚI

Từ những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại, Bộ trưởng Bộ KH& ĐT Nguyễn Chí Dũng đã báo cáo Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tập trung hoàn thành các mục tiêu chưa đạt được, cũng như phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ mới, phù hợp với bối cảnh mới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?