MỘT SỐ BỘ, NGÀNH LẦN ĐẦU TIÊN TRẢ LẠI VỐN ODA

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 12,715

Ngày đăng: 22/10/2020

MỘT SỐ BỘ, NGÀNH LẦN ĐẦU TIÊN TRẢ LẠI VỐN ODA

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?