VAMC: THU HỒI NỢ XẤU TĂNG 1,5 LẦN TỪ KHI CÓ NGHỊ QUYẾT 42 CỦA QUỐC HỘI

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,774

Ngày đăng: 01/10/2020

VAMC: THU HỒI NỢ XẤU TĂNG 1,5 LẦN TỪ KHI CÓ NGHỊ QUYẾT 42 CỦA QUỐC HỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?