VAY NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY NĂM 2019 GIẢM 18% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM LIỀN TRƯỚC

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,076

Ngày đăng: 26/10/2020

VAY NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY NĂM 2019 GIẢM 18% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM LIỀN TRƯỚC

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?