BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN NGÀY 21/02/2020

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,100

Ngày đăng: 21/02/2020

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN NGÀY 21/02/2020

- “SIÊU ỦY BAN” TẬP TRUNG XỬ LÝ KIẾN NGHỊ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
- DƯ NỢ CÁC LĨNH VỰC BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 KHOẢNG 925.000 TỶ ĐỒNG
- IATA: CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG LỖ 27,8 TỶ USD

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?