BỘ CÔNG THƯƠNG: NHIỀU CON SỐ CÒN KHIÊM TỐN SAU 1 NĂM VIỆT NAM VÀO THAM GIA CPTPP

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,300

Ngày đăng: 20/02/2020

BỘ CÔNG THƯƠNG: NHIỀU CON SỐ CÒN KHIÊM TỐN SAU 1 NĂM VIỆT NAM VÀO THAM GIA CPTPP

Bộ Công Thương đã đưa ra tổng kết đánh giá sau sau 1 năm khi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực. Trong đó, Bộ nhấn mạnh về tình trạng còn nhiều con số liên quan đến việc giao thương hàng hoá giữa Việt Nam và các nước thành viên còn khiêm tốn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?