CHÍNH PHỦ: KHÔNG DÙNG NGÂN SÁCH XỬ LÝ DOANH NGHIỆP THUA LỖ

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,309

Ngày đăng: 03/02/2020

CHÍNH PHỦ: KHÔNG DÙNG NGÂN SÁCH XỬ LÝ DOANH NGHIỆP THUA LỖ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định ban hành chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Với Nhiệm vụ chung là siết chặt kỷ luật tài chính, thực hiện các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN). Theo đó, Với hoạt động quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước, Thủ tướng yêu cầu không dùng ngân sách xử lý doanh nghiệp thua lỗ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?