DỊCH COVID-19 CÓ THỂ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN KINH TẾ CHÂU Á TRONG 2 QUÝ/2020

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 12,446

Ngày đăng: 14/02/2020

DỊCH COVID-19 CÓ THỂ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN KINH TẾ CHÂU Á TRONG 2 QUÝ/2020

Theo nhận định của các chuyên gia, dịch Covid-19 sẽ tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế châu Á, trong đó Trung Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Và sẽ mất ít nhất 6 tháng để có thể kiểm soát những ảnh hưởng tiêu cực mà dịch Covid-19 gây ra.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?