DOANH NGHIỆP CÓ THỂ PHẢI TRẢ LẠI PHÍ NẾU KHÔNG ĐƯA LAO ĐỘNG ĐI ĐÚNG HẠN

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,488

Ngày đăng: 20/02/2020

DOANH NGHIỆP CÓ THỂ PHẢI TRẢ LẠI PHÍ NẾU KHÔNG ĐƯA LAO ĐỘNG ĐI ĐÚNG HẠN

Doanh nghiệp sẽ phải trả lại phí nếu không đưa lao động đi đúng hạn. Đây là một trong nội dung đáng chú ý của Dự thảo Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (sửa đổi) đang được cơ quan này xây dựng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?