EU CẦN NỖ LỰC GIA TĂNG ẢNH HƯỞNG

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,478

Ngày đăng: 17/02/2020

EU CẦN NỖ LỰC GIA TĂNG ẢNH HƯỞNG

Tại Châu Âu. Chính phủ các nước Liên minh châu Âu EU cần phải nỗ lực rất nhiều để gia tăng ảnh hưởng của mình trên thế giới. Đây là tuyên bố mà Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Joseph Borrell mới đưa ra.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?