IATA: DOANH THU CỦA CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG CHÂU Á -TBD SẼ LỖ 27,8 TỶ USD VÌ DỊCH COVID-19

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,064

Ngày đăng: 21/02/2020

IATA: DOANH THU CỦA CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG CHÂU Á -TBD SẼ LỖ 27,8 TỶ USD VÌ DỊCH COVID-19

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?