NHIỀU NGÀNH HÀNG DỰ KIẾN ĐƯỢC HƯỞNG LỢI TỪ EVFTA

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,382

Ngày đăng: 14/02/2020

NHIỀU NGÀNH HÀNG DỰ KIẾN ĐƯỢC HƯỞNG LỢI TỪ EVFTA

Việc hai hiệp định được thông qua đặc biệt có ý nghĩa khi EU đang là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của VN. Trong đó, dệt may, da giày, thủy sản…là những ngành sẽ được hưởng lợi đầu tiên từ Hiệp định.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?