NHNN: DƯ NỢ CÁC LĨNH VỰC BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 KHOẢNG 925.000 TỶ ĐỒNG

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,607

Ngày đăng: 21/02/2020

NHNN: DƯ NỢ CÁC LĨNH VỰC BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 KHOẢNG 925.000 TỶ ĐỒNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?