VNR: TUYẾN ĐƯỜNG SẮT BẮC-NAM CÓ THỂ PHẢI DỪNG HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 3/202 NẾU KHÔNG ĐƯỢC GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,162

Ngày đăng: 21/02/2020

VNR: TUYẾN ĐƯỜNG SẮT BẮC-NAM CÓ THỂ PHẢI DỪNG HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 3/202 NẾU KHÔNG ĐƯỢC GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?