TRUNG QUỐC: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG TQ (PBOC) GIẢM LÃI SUẤT VÀ BƠM TIỀN NHẰM HỖ TRỢ NỀN KINH TẾ.

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 15,429

Ngày đăng: 31/03/2020

TRUNG QUỐC: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG TQ (PBOC) GIẢM LÃI SUẤT VÀ BƠM TIỀN NHẰM HỖ TRỢ NỀN KINH TẾ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?