BỘ LĐ-TBXH: NHANH CHÓNG THỰC HIỆN GÓI HỖ TRỢ AN SINH DO DỊCH COVID-19

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,315

Ngày đăng: 29/04/2020

BỘ LĐ-TBXH: NHANH CHÓNG THỰC HIỆN GÓI HỖ TRỢ AN SINH DO DỊCH COVID-19

Nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong việc các địa phương triển khai rà soát, chi trả gói hỗ trợ an sinh xã hội đến với người dân, đặc biệt là người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) đã và đang cùng các bên liên quan đã đẩy nhanh quá trính triển khai nghị quyết 42 về hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?