VEPR: CHUYỂN GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP FDI NGÀY CÀNG GIA TĂNG VÀ PHỨC TẠP

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,110

Ngày đăng: 29/04/2020

VEPR: CHUYỂN GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP FDI NGÀY CÀNG GIA TĂNG VÀ PHỨC TẠP

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) và Tổ chức Oxfam cho biết, tình hình chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp FDI đang ngày càng gia tăng và phức tạp hơn. Mỗi năm, tổng số tiền mà ngân sách nhà nước ưu đãi cho các doanh nghiệp chiếm khoảng 5,5 – 6% tổng thu ngân sách, trong đó ưu đãi thuế chiếm tới trên 80%. Điều này có thể gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?