BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN NGÀY 27/05/2020

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,096

Ngày đăng: 27/05/2020

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN NGÀY 27/05/2020

- THỦ TƯỚNG: ĐẨY MẠNH CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG TIỀN MẶT
- CHÍNH PHỦ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỂ HỖ TRỢ DN HỒI PHỤC
- PHÁP SẼ ĐẦU TƯ HƠN 8 TỶ EUR GIẢI CỨU NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?