BỘ LĐTB&XH: CHƯA THẤY PHẢN ÁNH TIÊU CỰC TRONG VIỆC TRIỂN KHAI GÓI HỖ TRỢ AN SINH XÃ HỘI

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,504

Ngày đăng: 12/05/2020

BỘ LĐTB&XH: CHƯA THẤY PHẢN ÁNH TIÊU CỰC TRONG VIỆC TRIỂN KHAI GÓI HỖ TRỢ AN SINH XÃ HỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?