BỘ TÀI CHÍNH: CHÍNH PHỦ ĐÃ HUY ĐỘNG VỐN VAY NƯỚC NGOÀI KHOẢNG 333 TRIỆU USD

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,697

Ngày đăng: 13/05/2020

BỘ TÀI CHÍNH: CHÍNH PHỦ ĐÃ HUY ĐỘNG VỐN VAY NƯỚC NGOÀI KHOẢNG 333 TRIỆU USD

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?