CẮT GIẢM ÍT NHẤT 20% CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,518

Ngày đăng: 14/05/2020

CẮT GIẢM ÍT NHẤT 20% CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 68 về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?