CHÍNH PHỦ: ĐẨY MẠNH KHỞI ĐỘNG LẠI NỀN KINH TẾ MỘT CÁCH NHANH NHẤT

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,744

Ngày đăng: 06/05/2020

CHÍNH PHỦ: ĐẨY MẠNH KHỞI ĐỘNG LẠI NỀN KINH TẾ MỘT CÁCH NHANH NHẤT

Nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chỉ tiêu tăng trưởng trong năm 2020, Tại cuộc họp báo Chính phủ thường ky 4/2020, các thành viên đã đưa ra các biện pháp để nhanh chóng tái khởi động nền kinh tế trong nước. Trong đó yêu cầu, bắt đầu từ tuần này, Việt Nam tiếp tục thực hiện nới lỏng để thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu kép, khoanh vùng dập dịch Covid-19 song hành với phát triển kinh tế xã hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?