ĐBQH: CHÍNH PHỦ CẦN NHANH CHÓNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CỤ THỂ ĐỂ TẬN DỤNG CƠ HỘI TỪ EVFTA

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,156

Ngày đăng: 21/05/2020

ĐBQH: CHÍNH PHỦ CẦN NHANH CHÓNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CỤ THỂ ĐỂ TẬN DỤNG CƠ HỘI TỪ EVFTA

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?