UBTVQH: CẦN XEM XÉT ĐIỀU CHỈNH THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 DO DỊCH COVID-19

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,854

Ngày đăng: 05/05/2020

UBTVQH: CẦN XEM XÉT ĐIỀU CHỈNH THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 DO DỊCH COVID-19

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?