VNSME: TRÁNH HIỆN TƯỢNG TRỤC LỢI CHÍNH SÁCH TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,446

Ngày đăng: 14/05/2020

VNSME: TRÁNH HIỆN TƯỢNG TRỤC LỢI CHÍNH SÁCH TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Giới chuyên môn và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao sự hỗ trợ của chính phủ cũng như của ngành ngân hang nói riêng trong thời gian qua. Chủ tịch HHDNNVV cũng nhấn mạnh, sự phối hợp chặt chẽ và công khai của ngành ngân hang với các doanh nghiệp là cần thiết, để tránh để xảy ra hiện tượng trục lợi từ chính sách. Ghi nhận của phóng viên bản tin DCCT!

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?