BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN NGÀY 04/06/2020

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,180

Ngày đăng: 04/06/2020

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN NGÀY 04/06/2020

CHUYỂN TẢI HÀNG HÓA BẤT HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM GIA TĂNG THEO DỊCH CHUYỂN ĐẦU TƯ ( BAR) BỘ TÀI CHÍNH: NHIỀU KHOẢN THU GIẢM MẠNH KHIẾN NGÂN SÁCH ĐẠT MỨC THẤP ĐỨC PHÊ CHUẨN GÓI KÍCH THÍCH 130 TỶ EUR ĐỐI PHÓ VỚI DỊCH COVID-19

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?