BỘ TÀI CHÍNH: NHIỀU KHOẢN THU GIẢM MẠNH KHIẾN NGÂN SÁCH ĐẠT MỨC THẤP

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,325

Ngày đăng: 04/06/2020

BỘ TÀI CHÍNH: NHIỀU KHOẢN THU GIẢM MẠNH KHIẾN NGÂN SÁCH ĐẠT MỨC THẤP

Tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2020 ước đạt 577.000 tỷ đồng, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2019. Lý giải về vấn đề này, Bộ Tài chính cho rằng, đã có nhiều khoản thu lớn giảm mạnh, khiến cho thu ngân sách đạt mức thấp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?