CHÍNH PHỦ ĐỀ XUẤT NHIỀU CƠ CHẾ ĐẶC THÙ THU CHI NGÂN SÁCH CHO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,162

Ngày đăng: 01/06/2020

CHÍNH PHỦ ĐỀ XUẤT NHIỀU CƠ CHẾ ĐẶC THÙ THU CHI NGÂN SÁCH CHO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?