NHNN DỰ KIẾN THỬ NGHIỆM CHO VAY NGANG HÀNG CÓ KIỂM SOÁT

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 12,591

Ngày đăng: 04/06/2020

NHNN DỰ KIẾN THỬ NGHIỆM CHO VAY NGANG HÀNG CÓ KIỂM SOÁT

Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra Dự thảo lấy ý kiến quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng. Trong đó, NHNN sẽ thực hiện giám sát các hoạt động thí điểm như thanh toán, tín dụng, cho vay ngang hàng (P2P lending), hỗ trợ định danh khách hàng, giao dịch lập trình ứng dụng mở, các giải pháp ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo như blockchain, các dịch vụ khác hỗ trợ hoạt động ngân hàng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?