BỘ KH&ĐT: SẼ ĐIỀU CHUYỂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CÁC DỰ ÁN ĐẠT TỶ LỆ GIẢI NGÂN DƯỚI 60%

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 12,770

Ngày đăng: 16/07/2020

BỘ KH&ĐT: SẼ ĐIỀU CHUYỂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CÁC DỰ ÁN ĐẠT TỶ LỆ GIẢI NGÂN DƯỚI 60%

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?