ĐBQH: CHUYỂN ĐỔI SỐ MANG LẠI CẢ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO VIỆT NAM

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 12,451

Ngày đăng: 15/07/2020

ĐBQH: CHUYỂN ĐỔI SỐ MANG LẠI CẢ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO VIỆT NAM

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14, các đại biểu nhấn mạnh, đại dịch Covid 19 đã gây tổn thất lớn nhưng cũng là cú hích mạnh, tạo động lực lớn, đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi mô hình phát triển, nhất là chuyển đổi số của kinh tế thế giới. Đối với Việt Nam, xu hướng trên mang lại cả cơ hội và thách thức.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?