IMF: TÁC ĐỘNG KINH TẾ CỦA COVID-19 ĐẾN VIỆT NAM SẼ NHẸ HƠN CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,206

Ngày đăng: 01/07/2020

IMF: TÁC ĐỘNG KINH TẾ CỦA COVID-19 ĐẾN VIỆT NAM SẼ NHẸ HƠN CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?