UBTVQH: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT GIẢM THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NHIÊN LIỆU MÁY BAY

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,016

Ngày đăng: 15/07/2020

UBTVQH: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT GIẢM THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NHIÊN LIỆU MÁY BAY

Trong khuôn khổ chương trình phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), các thành viên đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?