ĐỀ NGHỊ GIAO UBTVQH QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC KIỂM TOÁN

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,090

Ngày đăng: 12/08/2020

ĐỀ NGHỊ GIAO UBTVQH QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC KIỂM TOÁN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?