BỘ KH&ĐT: VIỆT NAM CẦN 30 TỶ USD ĐỂ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG XANH

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,132

Ngày đăng: 29/09/2020

BỘ KH&ĐT: VIỆT NAM CẦN 30 TỶ USD ĐỂ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG XANH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?