CÁC QUỸ ETFS THU HÚT HƠN 700 TỶ ĐỒNG VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRONG TUẦN VỪA QUA

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,424

Ngày đăng: 25/01/2021

CÁC QUỸ ETFS THU HÚT HƠN 700 TỶ ĐỒNG VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRONG TUẦN VỪA QUA

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?