BỘ CÔNG THƯƠNG KIẾN NGHỊ CHÍNH PHỦ CHỈ ĐẠO CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHÔNG "NGĂN SÔNG CẤM CHỢ"

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,046

Ngày đăng: 23/02/2021

BỘ CÔNG THƯƠNG KIẾN NGHỊ CHÍNH PHỦ CHỈ ĐẠO CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHÔNG "NGĂN SÔNG CẤM CHỢ"

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?