BỘ KH&ĐT: HƠN 5,4 TỶ USD VỐN FDI VÀO VIỆT NAM TRONG 2 THÁNG ĐẦU NĂM

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,436

Ngày đăng: 25/02/2021

BỘ KH&ĐT: HƠN 5,4 TỶ USD VỐN FDI VÀO VIỆT NAM TRONG 2 THÁNG ĐẦU NĂM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?