PHÁP LỆNH THƯ VIỆN ĐANG DẦN BỘC LỘ NHỮNG HẠN CHẾ

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 21,595

Ngày đăng: 19/10/2018

PHÁP LỆNH THƯ VIỆN ĐANG DẦN BỘC LỘ NHỮNG HẠN CHẾ

Năm 2000, Pháp lệnh Thư viện được UBTVQH thông qua mở ra thời kỳ phát triển mới của thư viện Việt Nam, tuy nhiên, đến nay Pháp lệnh đang dần bộc lộ nhiều hạn chế

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?