VAI TRÒ CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÌN TỪ CÁC ĐẠI ÁN THAM NHŨNG

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 22,122

Ngày đăng: 16/10/2018

VAI TRÒ CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÌN TỪ CÁC ĐẠI ÁN THAM NHŨNG

Trong tình hình Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế thì việc “thượng tôn pháp luật” chính là một trong những yếu tố quan trọng bảo vệ vững chắc chế độ, nhà nước xã hội chủ nghĩa trước những diễn biến ngày càng phức tạp, mà đặc biệt là sự gia tăng về số lượng cũng như loại hình tội phạm hiện đang là áp lực đối với các cơ quan thực thi pháp luật, đặc biệt là ngành kiểm sát. Vậy, công tác hoạt động của ngành kiểm sát trong thời gian qua như thế nào? Ngành kiểm sát cấn phải tiếp tục thực hiện những giải pháp gì để nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?