NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI CẦN ĐƯỢC LUẬT HÓA

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 15,009

Ngày đăng: 10/05/2018

NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI CẦN ĐƯỢC LUẬT HÓA

Nghề công tác xã hội đã và đang có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bình đẳng và tiến bộ của mỗi quốc gia và nhân loại. Tuy nhiên, ở Việt Nam nghề công tác xã hội mặc dù đã có những bước tiến nhất định nhưng chưa thực sự trở thành một nghề chuyên nghiệp.Giải pháp nào cho vấn đề này?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?